Andra Alternativ - Psykosociala tjänster

 


Andra Alternativ
Esplanaden 7
531 50 Lidköping

ANDRA ALTERNATIV
Vi är två socionomer som arbetat tillsammans under många år. 2007 bildade vi aktiebolaget Andra Alternativ.

Båda har vi drygt tjugo års erfarenhet av socialt arbete i offentlig sektor. Utöver grundutbildningen har vi omfattande vidareutbildning.

Andra Alternativ kan erbjuda tjänster inom området socialt/psykosocialt arbete. Våra huvudmän är såväl offentliga som privata.

Uppdrag vi åtar oss kan gälla för kortare eller längre tid, från exempelvis tillfälliga punktinsatser, kortare utredningsuppdrag, samtalsstöd och föräldrastöd under kortare eller längre tid, samt längre handledningsuppdrag.

Vi har i dag uppdrag inom hela Västra Götaland samt i Norge. 


Vår bokföring sköts av Kontrollremsan AB. Läs om dem på: kontrollremsan.se.