Välj en sida

DENNA HEMSIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD MED PLANERAD LANSERING UNDER MARS 2021

Andra Alternativ kan erbjuda tjänster inom området socialt/psykosocialt arbete. Våra uppdragsgivare är såväl offentliga som privata.

Uppdrag vi åtar oss kan gälla för kortare eller längre tid, från exempelvis tillfälliga punktinsatser, kortare utredningsuppdrag, samtalsstöd och föräldrastöd under kortare eller längre tid, samt längre handledningsuppdrag.

Vi har i dag uppdrag inom hela Västra Götaland.

Kontakt: bibi.lundvall@andraalternativ.se