Välj en sida

Om mig

Bibi Lundvall – Leg. psykoterapeut, socionom och handledare

Jag heter Bibi Lundvall och har mer än trettiofem års erfarenhet av arbete med socialt och psykoterapeutiskt arbete, i såväl offentlig som privat sektor. Jag är socionom, leg.psykoterapeut och handledare.

Min grundsyn är att förändring är möjlig och att se att det finns andra alternativ, olika aspekter av den situation man befinner sig i. Det kan finnas nycklar för att bättre förstå sig själv eller det sammanhang man befinner sig i. Därav namnet Andra Alternativ.

Att finna dessa andra vägar och att förstå sig själv på egen hand kan vara besvärligt och snårigt. Men att tala med en annan person som lyssnar, speglar och i vissa fall erbjuder andra synsätt, kan vara läkande och hjälpsamt.

Bild på Bibi Lundvall

METODER OCH TERAPIFORMER

Livet bjuder oss både på glädje och sorg och sammanhang som är svåra och som kan verka olösbara. Men knutar kan lösas. I mina samtal vill jag möta dig där du är och tillsammans undersöka vad som står i vägen, hindrar eller skrämmer. Under åren har jag samlat på mig olika metoder som jag använder beroende på vad som passar just dig.

EMDR och visualiserande terapi är några tekniker som jag använder mig av. Det betyder att man arbetar med bilder som ofta är hjälpsamt och ger de flesta en snabb väg till inre känslor och minnen.

Min grundsyn finns i det systemiska och familjeterapeutiska fältet men jag är även inspirerad av KBT och psykodynamisk teori.

Medlem i:
RPC – Psykoterapicentrum
Svensk handledarförening
Föreningen EMDR Sverige
Svenska föreningen för visualiserande terapi/Symboldrama

 

Handledning

”Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession  har till uppgift att möta och förhålla sig till människor i mer eller mindre utsatta situationer. Professionell handledning innebär och syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens. Det krävs speciella kvalifikationer för att bedriva handledning.”

Källa: Sv.handledarförening.

Handledning kan fungera som en förebyggande åtgärd för att minska stress och belastning. Under de senaste tjugo åren har jag handlett inom fältet våld i nära relation, familjehemsvård, socialtjänst, LSS och hälso-och sjukvårdspersonal.

Jag möter gärna personal i dessa områden som särskilt intresserar mig, men även andra personalgrupper inom det psykosociala fältet.

 

Kontakta mig!

bibi.lundvall@andraalternativ.se
0730-29 89 87